Image

نگاهی کوتاه و مختصر به شرایط کلی بیمه نامه عمر و تامین آتیه

انسانهای عاقبت اندیش باید در روز های خوش زندگی به فکر روز های سخت آینده هم باشند . شما میتوانید از درامد های ماهیانه ی خود معمولا بخشی از آن را  که برای آن برنامه ریزی ندارید یا صرف هزینه های غیر ضروری میکنید را به بیمه عمر و تامین آتیه اختصاص دهید و اطمینان داشته باشید که بطور منظم و سیستمی برای شما سرمایه گذاری میشود بیمه پاسارگاد در همه شرایط حامی و در کنار شما خواهد بود  که نه تنها مبلغ سرمایه گذاری و سود آن را پرداخت میکند بلکه شما را تحت پوشش یکسری بیمه ها قرار میدهد که در هر شرایطی کمک و حامی شما خواهد بود بیمه پاسارگاد این امکان را فراهم میسازد که شما را با حداقل پرداختی به بالاترین سود ممکن در طی مدت قرارداد با حداکثر پوشش بیمه ای اعم از نقص عضو –حادثه –فوت طبیعی – بیماری های خاص –زلزله – آتش سوزی و... برساند

چرا نمایندگی بیمه پاسارگاد ؟

صنعت بیمه یکی از پایدارترین وسودآورترین فعالیت های اقتصادی دنیاست که بیمه پاسارگاد این امکان را فراهم ساخته با بهره گیری از این صنعت در حوزه نمایندگی بیمه عمر و تامین آتیه بتوانید فعالیت کنید

برخی از مزایای بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد:
- درامد فوق العاده سریع و مستمر
- عدم نیاز به دفتر کار و سرمایه ی اولیه
- پوشش بیمه تکمیلی برای نماینده و اعضای خانواده
- عدم نیاز به مدرک تحصیلی مرتبط
- حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
- سابقه بیمه ای از صنعت بیمه
- و ...
شما بی دلیل اینجا نیستید!

شاید وقت راه اندازی کسب و کار شخصی شما شده است